Александър Скрябин

Александър Скрябин

Александър Скрябин е композиторът, който съчетава пост-романтическите традиции (въплътени в образите на идеалната мечта, избухливия, несдържан характер на изказване, в предпочитаните форми - поеми и прелюдии), със звуковия колорит на импресионизма и символизъм (образи-символи: темите за "волята", "самоутвърждаването", "борбата" и "мечтите") и не на последно място и експресионизъм.
Неговото творчество е представено предимно от клавирни и симфонични жанрове. Автор е на десет клавирни сонати, мазурки, етюди, прелюдии, Концерт за пиано и оркестър оп.20 и особено интересните клавирни поеми „Трагическата”, „Сатанинската” и „Към пламъка”.

Скрябин е ярък новатор в областта на музикалните средства на изразителност и по отношение на жанровете. Характерно за късните произведения на композитора е "доминантната хармония" в хармоническата му организация. Творчеството на Скрябин оказва съществено въздействие върху клавирната и симфонична музика на XX век.