Игор Стравински

Игор Стравински

Игор Стравински е считан за един от най-значимите композитори на ХХ век. По-голямата част от творческия път на Стравински преминава във Франция и Съединените щати и това обогатява музикалния му език с нововъведения в ритмично, оркестрово и хармонично отношение. Влияние оказват и интересите му към джаз музиката. Композиторът използва „модели” от различни музикални стилове и епохи. Международна известност получава с балетите "Петрушка", "Жар птица" и "Пролетно тайнство", но е написа и редица клавирни произведения: Концерт за пиано, духови, контрабаси и ударни инструменти, Капричио за пиано и оркестър, Концерт за две пиана, клавирна версия сюитата „Петрушка”, „Пиано раг мюзик” и др.