Паул Хиндемит

Паул Хиндемит

Паул Хиндемит е сред най-значимите немски композитори на ХХ век. Музиката му е определяна и като неокласична, но твърде различна от тази на Стравински. Писал е сравнително малко клавирни съчинения и цикълът „Ludus tonalis” е едно от най-ярките. Съдържа дванадесет фуги в стил Бах, свързани с интерлюдии, чрез които преминава от една тоналност в друга. Произведението звучи модерно и експериментално. За разлика от типичните неокласични произведения, тук усещането за тоналност е повече от условно.