Цимбал

Цимбал

Цимбалът е древен ирански инструмент, който датира от около 800 години преди Христа. Струните са разположени в дървен правоъгълен или трапецовиден резонатор. Звукоизвличането става чрез удар с дървени палки. При съвременните инструменти за един тон струните са тройни или четворни и размерът му е доста голям - около 120 см. дължина и 150 см. широчина. Тоновият обем е четири октави. Усъвършенстваните цимбали имат педал-заглушител, чрез който тоновете се прекъсват.