Сергей Рахманинов

Сергей Рахманинов

На границата между ХІХ и ХХ век творят редица руски композитори. Най-ярък представител на отиващия си романтизъм е виртуозният пианист Сергей Рахманинов. Той е автор на произведения от различни жанрове, но основно място в творчеството му заемат клавирните творби - четири концерта за пиано и оркестър, Рапсодия върху тема от Паганини за пиано и оркестър, Двадесет и четири прелюда, Петнадесет етюди-картини и др. Музиката на Рахманинов притежава неповторимо многогласно-полифонично богатство, почерпено от руската народна песенност. Пресъздаването на колосални звучения е характерно за неговия хармоничен език.