Монохорд

Хеликон

Древногръцките теоретици използват монохорд в опитите си свързани с височината на звука. Този инструмент е един от най-древните предшественици на пианото. Изменението на височината на звука се получава с помощта на подвижна опора на струните. По-късно поставят по две струни за усилване на звука. Хеликон се нарича усъвършенствания монохорд, снабден с дървена кутия и с повече струни. От четириструнния монохорд в края на ХIV век произлиза клавикорда, а клавишите му са взаимствани от органа.