Любомир Пипков

Любомир Пипков

Композиторът Любомир Пипков твори в почти всички музикални жанрове. Произведенията му се опират на принципите на романтичната музика в ранните опуси - „Двадесет и две вариации” и „Детски албум” оп. 1. В „Българска сюита” оп. 2 разгръща клавирния си стил базиран на фолклорната ладова и метроритмична структура. „Пасторал”, „Старинен танц” и „Прелюд” налагат стилизираното възпроизвеждане на неравноделните ритми, като еднотипната пулсация е разчупена и изисква неакцентирано изпълнение на тривременната група. В „Метроритмични картини и студии” Пипков си поставя задачата да разкрие богатството на българската народна музика и специфичните за фолклора ни метроритми. По своята значимост циклите „Метроритмични картини и студии”, „Пролетни приумици” и „От 1 до 15” са съизмерими с „Микрокосмос” на Белла Барток. В тези последни три цикъла Пипков се доближава до общоевропейската стилова тенденция неокласицизъм.