Клод Дебюси

Клод Дебюси

Клод Дебюси е сочен за един от основоположниците на стила "импресионизъм". Стремежът на композитора да отхвърля клишета както в живота, така и в творчеството, оставя своите белези в музиката му. За клавирните цикли „Детски кът”, „Две арабески”, „Бергамаска сюита”, „Дванадесет етюда” и „Прелюдии” са характерни ярката изобразителност, създаваща впечатление за спокойствие и хармония. Музиката е „завоалирана” - звукови вълни с внезапни акценти и резки динамични смени са пряко свързани с педалната техника. Дебюси използва много акордови последования, често арпежирани и в широко разположение. Мелодията сякаш губи очертания в общата звучност. Широко употребявани са дисонанси, задържани на полупедал. Всички тези особености изискват определен начин на звукоизвличане и поставят сериозни проблеми пред преподаватели и ученици.