Сергей Прокофиев

Сергей Прокофиев

Блестящият руски пианист, композитор и диригент Сергей Прокофиев е считан за един от най-бележитите композитори на ХХ век. Творчеството е характерно с жанровото си многообразие. Завещаните ни редица клавирни опуси са със самобитен музикален език, отразен в хармоничния и ритмичен строеж на творбите. Хармоничното развитие с дисонантни ходове достига максимална сила на звука, а контрастното съпоставяне на динамичните планове създава усещане за напрежение и устрем. Прокофиев и автор е на пет концерта за пиано и оркестър, от които Четвъртият е за лява ръка, десет сонати за пиано, между които се откроява Седмата, циклите „Сарказми”, „Мимолетности” и др. Детските албуми „Приказки на старата баба” и „Музика за деца” са често включвани в пианистичния педагогическия репертоар.