Големият шопенист на ХХ век Стефан Ашкинази

Стефан Ашкинази

Любовта към Шопен Стефан Ашкенази наследява заедно с първите уроци по пиано. Първите си стъпки в света на музиката прави с майка си, работила с Карл Микули - ученик на Шопен. По-късно, когато уроците му по пиано продължават с Емил Зауер, Ашкенази взима окончателно решение да посвети музикалните си търсения на великия полски гений. Естествено в концертните му програми се срещат често произведения и на композитори като Моцарт, Бетовен, Шуман, Менделсон, Дебюси, но основно място винаги заемат произведенията на Шопен. Прави дебютът си в столицата на музиката Виена през 1919 година.

Стефан Ашкенази отдава на полския гений почти половин век концертна и педагогическа дейност. Създава свой собствен интерпретационен стил - камерно-лиричен, интимен, в който не обръща основно внимание на виртуозността, а на строгия вкус, меката поетичност и душевна топлота. Музицирането му е без претенции - никакви звуково-колористични ефекти, без прекалени темпови отклонения, без патетика, но преобладават релефност на мелодичната линия, стройна музикална форма /особено в миниатюрите/, класическа простота и дори скромност.

Такъв остава за пианистичното изкуство на ХХ век Стефан Ашкенази - един от големите "шопенисти", с многобройните си записи на валсове, мазурки, ноктюрни - многократно преиздавани и неостаряващи до наши дни. Той се явява като ярък пример и на творческо дълголетие - 80-годишният си юбилей отбелязва с издаването на нова плоча с четиринадесет валса от Шопен.