Звукоизвличане

Красивият и пеещ тон е едно от главните изразни средства в музиката и работата над звукоизвличането е дълъг процес, който започва с първите уроци по пиано и по време на който могат да бъдат допуснати грешки.

Често младият пианист обръща повече внимание на бързина и блясък в работата си над дадено произведение. Недостатъчното осмисляне на динамичното и звуково разнообразие води до подценяване на тона. Можем да чуем и обратния вариант - „красивият тон” е превърнат в самоцел и всички останали изразни средства остават на заден план. За най-правилен и хубав тон можем да говорим само, ако е „точно” избраният, този който предава музикалното съдържание по отношение на стил и музикална форма.

Култивирането на слухов самоконтрол е нелека задача, поради спецификата на инструмента пиано. Предимствата са много – темпериран строй, голям звуков диапазон, изравнен тембър, оркестрова звучност. От друга страна пианистът няма възможност да моделира и контролира звука (подобно на цигулар), поради липсата на допир със струната. Това е една от причините „пеещото легато” да е особено трудно за изпълнение в начален етап на обучение.

Важна роля за звукоизвличането има постановката – неправилната стойка пред инструмента, стегнати рамене, високи или ниски китки пречат на „тушето” (начин на звукоизвличане, специфичен за всеки пианист). Ако не се обърне достатъчно внимание, в по-късен етап на обучение не „страда” само звука, но може да има необратими физически последствия.

Нюансите при звукоизвличането са особено важни. Специфика на инструмента е затихването на тона, както и различната сила на звука в съответните регистри. Това изисква повече работа върху динамичните контрасти. В началните уроци по пиано почти винаги липсва баланс между двете ръце. Изтъкването на мелодична линия в дясна ръка с акомпанимент в лява е основна трудност.

Изпълнението на дълги ноти без да затихват е трудно, особено в по-бавни произведения. При многогласие е добре дългата нота да бъде изсвирена малко по-силно. С усложняването на клавирните пиеси може да се използва „трептящ” педал или беззвучно връщане към тона.

Доброто сценично изпълнение трябва да има ярки динамични контрасти. По време на учебния процес е добре да се изисква „пресилена” динамика – много тихо и контрастно много силно изпълнение на изписаните означения.

Изпълнението на динамичните означения трябва да бъде обяснено - често изпълнението на crescendo и diminuendo започва прекалено рано и завършва прекалено късно.

Много и различни особености при звукоизвличането могат да бъдат споменати, но винаги стигаме до извода, че „точното” изсвирване на даден пасаж не винаги е достатъчно. Нужно е вникване в музикалната материя.