Панайот Пипков

Панайот Пипков

Панайот Пипков (1871-1942) е един от малкото композитори от Първото поколение, чиито клавирни произведения издигат българското композиционно творчество на европейско ниво. Започнал музикалните си занимания с цигулка на шест годишна възраст и учил музика в Милано, Пипков е една от водещите музикални фигури за времето си. Изявите му са разностранни - композитор, чиито произведения са дело на професионален музикант, диригент създал и ръководил самодейни и професионални хорове и оркестри, учител, композирал музиката на химна "Върви, народе възродени", актьор, музиковед, издател, автор на стихове и драми.

Почти всички произведения на Панайот Пипков са на фолклорна основа. В клавирните си пиеси често използва вариационен и импровизационен принципи, които доближават творбите му до свободна фантазия и парафраза подобно на произведенията на Ференц Лист.

Някои от клавирните произведения на Пипков са: "Мария-мазурка", Две пиеси в народен стил, "Садила Димка босилек", Българска народна музика, "У Радкини гости дошли", "Самодивски танц", "Помниш ли, Янке", "Ръченица", "Знаеш ли, Анке, помниш ли?", "Либе ле, гол фудулино", "Снощи е Янка", "Българска рапсодия", Три вариации върху народен мотив.