Веселин Стоянов

Веселин Стоянов

Като ярък концертиращ пианист Веселин Стоянов е автор на редица виртуозни пиеси. За разлика от Владигеров, Стоянов не използва фолклорни „цитати”. Той „пречупва” темите през собствен композиционен стил. Често използва за основа безмензурни и хороводни мелодии в неравноделни размери. Ладово разнообразие, диатоника и хроматика са част от изразните му средства. Ранно негово клавирно произведение е „Сюита за пиано”(1931). Първият му концерт за пиано и оркестър е изграден в традиционната романтична тричастна форма. Използвани са различни пианистични похвати – масивна октавова и акордова техника, широка динамична амплитуда, специфична педализация и др. В „Три пиеси” за пиано срещаме многопластова клавирна фактура и индивидуална трактовка на неравноделните размери. „Две хорца”, „Албум за деца и юноши”, „Седем пиеси” са цикли трайно заели място в педагогическия репертоар заради ясната и изчистена форма с красива мелодика. Трети концерт за пиано и оркестър се отличава с музикален език близък до някои модерни тенденции в търсенията през втората половина на ХХ век.