Дмитрий Шостакович

Дмитрий Шостакович

Дмитрий Шостакович е гениален руски композитор, пианист и педагог на ХХ век. Многопланово и разнообразно е неговото творчество. Динамика в музикалното развитие, неочаквани контрасти, полифонизиране на музикалната фактура и пр. са част от характерните белези на музикалния му стил. Въпреки, че Шостакович е считан за симфоник, той написва и редица клавирни произведения, между които два концерта за пиано и оркестър, Двадесет и четири прелюдии и фуги, две сонати, циклите „Афоризми”, „Три фантастичини танца”, „Детска тетрадка” и др.