Клавирните педагози в България до Първата световна война

С развитието на изпълнителското изкуство и появата на български произведения за пиано, в началото на ХХ век нараства нуждата от солидно музикално и клавирно обучение и формиране на музикално просветена публика. Преподавателите по пиано и музика с професионално образование са основно чужденци, които допринасят за създаване на педагогическа програма, изградена върху принципите на европейската клавирна практика. През 1904 година е създадено Частно музикално училище в София. Един от инициаторите и първи преподавател по пиано e Хенрих Визнер (1864-1951). Роден в Прага и завършил Пражката консерватория, Визнер пристига в София през 1887 година и започва работа като военен капелмайстор и диригент. Печели признание като клавирен педагог и пианист и дълги години е единствен корепетитор на концертиращите чужди и български инструменталисти и певци. Като преподавател по пиано Визнер остава и в Държавното музикално училище. След откриването на Музикалната академия е избран за професор. В преподавателската си практика Визнер отделя особено внимание на ансамбловото музициране.

Частното музикално училище организира годишни концерти, на които се чуват първите резултати от системното клавирно обучение. Така през 1906 година ученичката на Визнер - Недялка Агура печели стипендия и заминава за Виена да продължи музикалното си образование. Визнер обучава плеяда от талантливи пианисти, сред които са Панчо Владигеров, Тамара Янкова, Любомир Пипков, Панка Пелишек.

В Частното, а от 1912 година Държавно музикално училище работят и други педагози. Една от тях е родената в Белгия Ефимия Илкова (1876-1921). Завършва консерватория в родината си със специалност пиано и пеене. Омъжва се за българин и пристига в София, където от 1905 година до смъртта си преподава пиано.

Людмила Прокопова (1888-1959) е родена в Чехия и завършва Пражката консерватория, където се среща с голямата българска певица Христина Морфова. Тази среща я насочва към България и вокалното изкуство. Прокопова преподава в Музикалното училище от 1912 до 1916 година. След този период се отдава на концертна и вокално - педагогическа дейност в Консерваторията. В Музикалното училище преподават и завърналата се от Виена Недялка Агура и Невена Митова - Савова учила музика в Белгия.

През 1914 година в преподавателския състав на Музикалното училище се присъединява Андрей Стоянов. Това е периода, в който се поставя начало на академичното музикално обучение и клавирна педагогика. През 1920 година започва работа Иван Торчанов. Музикалното училище се превръща в сериозна академична институция, която привлича голям брой ученици, които по-късно стават изтъкнати музиканти.